Naši partneři
patchwork Venda Kamená

patchwork Venda Kamená

Síť mateřských center

ZOO Ohrada

Aperio

Attavena o.p.s

 Agentura Kultur KOntakt

radambuk


Jak vypadá srovnání rodičovské dovolené u nás a v zahraničí?

Systémy čerpání mateřské a zejména rodičovské dovolené se v evropských zemích značně liší co se týká délky a flexibility čerpání, podmínek čerpání i systému financování. Opatření umožňující několikarychlostní čerpání rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku jsou zavedena i v jiných evropských zemích. Česká republika patří k zemím s jednou z nejdelších mateřských dovolených. Čtyřleté pobírání rodičovského příspěvku je v Evropě vůbec nejdelší. Většina evropských zemí má méně štědrý sociální systém péče o rodinu než u nás. Není výjimečné, že rodičovská dovolená trvá ve vyspělých zemích kratší dobu než jeden rok. Výše rodičovského příspěvku je v těchto zemích v poměru k průměrné mzdě většinou výrazně nižší než u nás. Stav v dalších evropských zemích (pramen MISSOC, 2006):


Velká Británie: Mateřská dovolená trvá 1 rok, navazující rodičovská jen 13 týdnů na každé dítě. Rodičovský příspěvek se vůbec nevyplácí.


Belgie: Mateřská dovolená trvá 15 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 3 měsíce, může být čerpána do 4 let věku dítěte, a to buď po dobu 3 měsíců v plném rozsahu, nebo po dobu 6 měsíců v kombinaci s prací na poloviční úvazek, nebo po dobu 15 měsíců v kombinaci s 4/5 pracovním úvazkem (tedy rodičovská dovolená cca 1 den týdně).


Norsko: Mateřská dovolená trvá 9 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 43 týdnů a může být prodloužena na 49 týdnů (rodičovská dávka je potom redukována úměrně délce pobírání). Rodičovskou dovolenou lze čerpat přerušovaně až do 2 let věku dítěte v kombinaci s částečným úvazkem.


Finsko: Mateřská dovolená trvá 21 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 158 dnů.


Dánsko: Mateřská dovolená trvá 18 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 32 týdnů.


Švédsko: Nárok na mateřskou dovolenou není uzákoněn. Rodičovská dovolená trvá 480 dní, poté až do 18 měsíců možnost neplacené dovolené.


Rakousko: Mateřská dovolená trvá 16 (20) týdnů. Rodičovská dovolená trvá do 3 let věku nejmladšího dítěte, pokud druhý rodič pobírá rodičovský příspěvek minimálně 6 měsíců. Příjem rodiče pobírajícího dávku je omezen částkou 1216 EUR měsíčně. Výše rodičovského příspěvku činila v přepočtu 12 205,- Kč.


Polsko: Rodičovská dovolená nepracujícího rodiče pečujícího o dítě trvá do 2 let, do 3 let při vícerčatech nebo osamělosti. Výše rodičovského příspěvku činila v přepočtu 2 745,- Kč měsíčně.


Francie: Mateřská dovolená trvá u prvního dítěte min. 8 týdnů, u druhého 16 týdnů a u třetího 26 týdnů. Rodičovská dovolená trvá pro první dvě děti max. 3 roky (vždy na 1 rok s možností prodloužení), pro třetí dítě 2 roky (v tomto případě je rodičovská dávka vyplácena ve zvýšené výměře).


Slovensko: Rodičovská dovolená trvá do 3 let (do 6 let v případě zdravotního postižení). Výše rodičovského příspěvku činila v přepočtu 2 970,- Kč měsíčně.
(C) by Mateřské centrum MÁJ 2008