Naši partneři
patchwork Venda Kamená

patchwork Venda Kamená

Síť mateřských center

ZOO Ohrada

Aperio

Attavena o.p.s

 Agentura Kultur KOntakt

radambuk


Haptické knihy

Připojte se a vyrobte vlastnoručně knihy pro slepé.
Soutěž TACTUS 2009 je určena dětem a dospělým nevidomým či se zbytkem zraku. Soutěž pořádá Společnost pro ranou péči. Podmínky, jak má kniha vypadat, co  musí obsahovat, jaký byl předchozí ročník a jak vypadají podobné knihy v zahraničí - to můžete vyčíst na stránkách www.tactus.wz.cz a pak dál, když budete pídit :). Určitě to pro někoho může být zajímavá zkušenost. Takže ti, kdo tvoří v papíru či v textilu, zkuste popřemýšlet ...
Stručně z podmínek, více na www.tactus.wz.cz  :


Každý autor může přihlásit do soutěže libovolný počet děl. Společně s vyplněnou přihláškou (zvlášť pro každé dílo) je doručí nejpozději do. 27. 3. 2009 na adresu: Středisko rané péče SPRP, Trojická 2, 120 00 Praha 2. 
Kniha nesmí být pouze textová, musí obsahovat minimálně osm stránek hmatových ilustrací vytištěných v reliéfu, vystřižené a nalepené, přišívané, tvořené pomocí termoformu, tepelně se formujících barev atd. Důležitou podmínkou je, že jednotlivé části musí pevně držet na podkladu i při opakovaném důkladném hmatovém prohlížení. Pokud jsou některé díly pohyblivé, musí být pevně umístitelné v knize v případě, že se s nimi zrovna nemanipuluje – např. dobře držící suchý zip, patentky, uzavíratelné kapsičky apod. Je možné použít i zvukové prvky, opět důkladně připevněné a odolné.


Text  musí být  přímo součástí knihy – černotiskové čitelné písmo velikosti alespoň 16 a zároveň Braillovo písmo. Organizátoři soutěže nabízejí autorům, kteří text své knihy dodají do konce ledna 2009, že zajistí jeho vytištění v Braillově písmu v soutisku s černotiskem (oba druhy písma na stejném papíře). Text bude vytištěn nejpozději do konce února 2009. Protože vytištění vyžaduje specifické formátování, autoři dodají text v podobě Times new Roman, velikost 12, nezarovnané, nečíslované strany, ve Wordu, v žádném případě v pdf. Text pošlou jako přílohu mailu na adresu tereziekochova@seznam.cz . Autoři připojí poštovní adresu, na niž má být zaslán hotový text. Tato nabídka se netýká knížek s rozsáhlým textem. 
(C) by Mateřské centrum MÁJ 2008