Naši partneři
patchwork Venda Kamená

patchwork Venda Kamená

Síť mateřských center

ZOO Ohrada

Aperio

Attavena o.p.s

 Agentura Kultur KOntakt

radambuk


Co dělat když ... má dítě poraněnou hlavu

Autor:Bc. Kateřina Kučerová
Tento článek byl převzat z 
časopisu Máma a já
Hlava -základem této části těla je lebka, jejímž hlavním úkolem je chránit mozek. Ještě před narozením je lebka hodně tvárná. Není tvořena pouze kostmi, ale hojně i vazivem. Vazivo je pružnější a ohebnější  než kost, má však menší ochrannou funkci.  Jak dítě dorůstá, mění se  toto vazivo v kosti, které jsou spojeny tzv. lebečními švy. Kosti pak začnou plně vykonávat hlavní ochrannou funkci mozku. Měli bychom mít na paměti, že jakékoliv poranění lebky zmenšuje ochranu mozku.


Poranění hlavy jsou, zvláště u dětí, poměrně častá. Pro novorozenecký a kojenecký věk jsou typická taková poranění hlavy, která vznikají v souvislosti s pádem z přebalovacího stolu, nezajištěné postýlky či nezajištěného kočárku. Nebezpečné jsou u starších kojenců pády spojené s používáním chodítek nebo „procházky“ po schodech. Batolata jsou známá, kromě pádů ze schodů, pády z prolézaček, kol, tříkolek atd.  Všechna poranění hlavy v souvislosti s pády vznikají účinkem hrubého násilí na tuto oblast.


Při poranění hlavy rozlišujeme poranění povrchní a vnitřní, případně kombinaci obou.


 Typickým  představitelem povrchního poranění je boule, vniklá  uhozením se do hlavy. Také různé oděrky, tržné či řezné rány patří k častým zástupcům povrchních poranění. Zde je nutné připomenout, že rány na čele, v obličeji nebo ve vlasaté části hlavy mohou silně krvácet, i když jsou jen malé. Důvodem je velké prokrvení těchto oblastí.


 

První pomoc:

-         bouli na čele chladíme studeným obkladem (pokusíme se tím zastavit vznikající otok)

-         v případě, že je to možné, omyjeme ránu čistou vodou, případně použijeme dezinfekci (pozor na zasažení očí dezinfekcí)

-         na lehce či mírně krvácející ránu přiložíme sterilní obvaz (doporučujeme překontrolovat domácí lékárničku a autolékárničku !). Nemáte-li po ruce obvaz sterilní, použijeme čistou látku, přežehlený kapesník apod.

-         v případě silnějšího krvácení použijeme tlakový obvaz (viz. kapitola „...když dítě krvácí )

      POZOR!! Tlakový obvaz na hlavě můžeme použít jen při vyloučení zlomeniny lebky.

-         v případě, že v ráně uvízl nějaký předmět, nevyndavejte ho, jen lehce kryjte

-         je-li rána větší, je nutné chirurgické ošetření (stejně jako v bodě předchozím)

 


Mluvíme-li o poranění vnitřním, máme nejčastěji na mysli otřes mozku. Charakteristickými příznaky tohoto stavu  jsou bolest hlavy, pocit na zvracení či zvracení. Může být přítomna i krátkodobá porucha vědomí nebo stav, kdy si dítě nepamatuje dobu těsně před úrazem.


 

První pomoc:

-    při každém otřesu mozku je nutné vyhledat lékařské ošetření

-         přestože se stav ve většině případů během několika hodin upraví a vrátí do normálu je nutné příštích 24 hodin (i déle) dítě pozorně sledovat, zda se neobjeví některý z varovných příznaků (viz. níže). Pokud se některý z  bodů projeví, neváhejte a dopravte dítě k lékaři nebo lékařskou pomoc přivolejte.

 


 

K dalším závažným vnitřním poraněním hlavy patří také krvácení do mozku, které může být spojeno s otokem mozku.


 

Varovné příznaky upozorňující na poranění hlavy:


 

-         silná bolest hlavy, světloplachost

-         pocit na zvracení

-         zvracení

-         bezvědomí (i jen velmi krátké)

-         nadměrná ospalost, obtížné probouzení dítěte

-         chrápání (pokud dítě obvykle nechrápe), hlasité oddychování

-         porucha vidění

-          nestejná velikost očních panenek

-         „brýlový hematom“ – typická modřina kolem očí

-         závratě, zmatenost

-         výtok čiré nebo krvavé tekutiny z nosu či ucha

 


Pokud se objeví posledně zmiňovaný výtok čiré nebo zakrvavělé tekutiny z ucha nebo nosu, uložte dítě do stabilizované polohy a pod nos nebo ucho mu položte čistou látku nebo  podložku. Teče-li tekutina z ucha, položte dítě tak, aby mohla samovolně vytékat. Nikdy se nesnažte výtok zastavit! Okamžitě volejte RZP!

 


Co říci závěrem?


Nikdy poranění hlavy, i sebemenší,  nepodceňujte! Pokuste se zhodnotit situaci a jednejte! U malého povrchního poranění (odřenina, lehká boule na čele atd.) postačí ve většině případů domácí ošetření. V případě otřesu mozku, většího povrchního či nitrolebního krvácení neváhejte a buď sami dopravte dítě do nemocnice nebo (v případě pochybností či závažnějších příznaků, jako je např. výtok tekutiny z ucha, zlomeniny lebky aj.) volejte neprodleně rychlou záchrannou službu  (tel.155).

 
(C) by Mateřské centrum MÁJ 2008