Naši partneři
patchwork Venda Kamená

patchwork Venda Kamená

Síť mateřských center

ZOO Ohrada

Aperio

Attavena o.p.s

 Agentura Kultur KOntakt

radambuk


Co dělat, když.......dítě krvácí

Autor:Bc. Kateřina Kučerová
Tento článek byl převzat z 
časopisu Máma a jáKrvácení je bezesporu jedním z nejvážnějších a nejnebezpečnějších poraněních. Pamatujte, že každé krvácení je potřeba zastavit!
Jedná se o děj, při kterém krev samovolně vytéká z narušených tkání a cév. Naším prvotním cílem je tedy omezení průtoku krve ranou a podpoření tak srážení krve. Proto jakmile zjistíte, že dítě krvácí, nemeškejte a co nejrychleji postižené místo stlačte. Tlak vyvíjejte přímo na ránu a zároveň postiženou, krvácející část těla zvedněte, pokud je to možné, nad úroveň srdce dítěte. Proudění krve do postižené oblasti se pomocí tohoto manévru zpomalí.


V tomto příspěvku se nejprve zaměříme na jednotlivá krvácení, jelikož rozpoznání jednotlivých typů je základním předpokladem k jejich správnému a účinnému ošetření. Rozlišujeme tři základní typy krvácení : vlásečnicové, žilní a tepenné.


1.Vlásečnicové krvácení není povětšinou spojeno s nějakým větším úrazem. Jde převážně o krvácení z povrchových oděrek a krevní ztráty jsou při tomto druhu krvácení malé. Vlásečnicové krvácení většinou po nějaké chvíli samo ustane.

2. Žilní krvácení. Zde už může jít o poranění všech možných typů. Důležité je však vědět, že krev z rány vytéká a má tmavě červenou barvu. Toto krvácení již vyžaduje odbornější ošetření (hlavně v závislosti na rozsahu).

3. Tepenné krvácení. Jedná se o nejzávažnější typ krvácení, jelikož může velice rychle dojít k velkým ztrátám krve, rozvoji šoku a smrti. Krev má světle červenou barvu (barva však nemusí být vždy rozhodující, při dušení může mít krev barvu tmavě červenou, podobnou té která je u krvácení žilního) a z rány v pravidelných intervalech vystřikuje.


 

Jaká je tedy první pomoc?

Projděme si jednotlivé kroky podrobněji:Vždy ošetřujeme krvácení vnější. Vlásečnicové krvácení většinou po nějakém čase samo ustane, jak již bylo výše zmíněno, stačí tedy jen ránu očistit, odezinfikovat a krýt, pokud možno sterilně.  V případě, že nemáme možnost sterilního krycího materiálu, velmi dobře nám poslouží např.vypraný, čistý kapesník, který jsem přežehlili.

V případě závažnějšího žilního krvácení je nutno postižené dítě posadit či položit. Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy nad srdce z důvodu snížení tlaku v končetině.Přiložíme tlakový obvaz, případně stlačíme ránu pevně rukou (pokud obvaz není po ruce) a poraněné dítě buď sami dopravíme k lékaři nebo lékařskou pomoc přivoláme. Mějme také na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do jejího okolí. Poranění by se mohlo hůře hojit.

Nejzávažnějším typem krvácení je krvácení tepenné. Nejčastější příčinou bývají řezné a tržné rány a jeho závažnost záleží na velikosti poškozené cévy. Přestože se jedná se o situaci velice dramatickou, ohrožující dítě na životě rychlou ztrátou krevního objemu, je ve většině případů zvládnutelná. U tepenného krvácení musíme postupovat velice rychle. Poraněnou cévu stiskneme prsty přímo v ráně, případně stiskneme odpovídající tlakový bod (viz. přehled tlakových bodů) a pokud se jedná o končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad srdce. Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmírnit intenzitu krvácení. Dále začneme s přikládáním tlakového obvazu. Při správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit krvácení zastavit. Použití škrtidla či podvazování končetin se raději vyhýbáme. Můžeme poškodit nervové cévní svazky. Použijeme ho jen v opravdu výjimečných případech, např. při masivním krvácení z pažní či stehenní tepny. Dítě zklidníme a přivoláme lékaře ( tel. 155), případně ho sami transportujeme do zdravotnického zařízení. Vždy jednáme klidně, ale rychle!!

 

  Jak má správně vypadat tlakový obvaz?

Hlavním úkolem tlakového obvazu je, jak již bylo několikrát zmíněno, zastavit krvácení. Jedná se způsob nejvhodnější, co se řešení této situace týče, často však jeho použití nebývá zcela dostupné. ( Pozn. překontrolujte tedy, případně doplňte domácí lékárničku a taktéž autolékárničku!)


Správně provedený tlakový obvaz je tvořen třemi vrstvami:

První je vrstva krycí, která se přikládá přímo na ránu. Měla by být pokud možno sterilní.

Druhá vrstva je tlaková a jejím hlavním úkolem je ránu stlačit. Tvoří ji nerozbalené obinadlo, přiložené na krycí vrstvu v místě poranění.

Poslední vrstva je fixační. Slouží k pevnému přitlačení a upevnění tlakové vrstvy. V případě, že dojde k prosáknutí tlakového obvazu, v žádném případě neodstraňujeme původní krycí vrstvu, ale pouze přidáme vrstvu další. Jestliže masivně!! prosakuje i druhá, případně třetí krycí vrstva, použijeme zaškrcovadlo.


 


 


Pamatujte: Minimální šíře zaškrcovadla by měla být 5cm (nezaškrcujeme tkaničkou). Přikládáme ho "nad ránu" směrem k srdci, ne však na klouby nebo těsně k nim. Dáváme jej přes oděv nebo jej vypodložíme a zapíšeme čas, kdy bylo přiloženo. Přiložené zaškrcovadlo nepovolujeme, tuto pravomoc má pouze lékař, kterého jsme neprodleně zavolali. Nejlepší je však zvládnout situaci tak, abychom jej vůbec nemuseli použít.


Opakujeme! Zaškcovadlo použijeme jen ve velmi vyjímečných případech!!!


Při silném krvácení může dítě utrpět šok, který se projevuje nápadnou bledostí, studenou, zpocenou pokožkou, rychlým, ale slabým pulsem, našedlým odstínem kůže kolem rtů nebo pod nehty, žízní atd. Jak správně zvládnout šokový stav si probereme v příštím díle seriálu.


Přehled tlakových bodů:

 Hlava

Spánková tepna(1): stlačujeme asi prst před ušním boltcem. Při krvácení z vlasaté části hlavy. Lícní tepna(2): mačkáme ze strany na líci pod uchem. Při krvácení z úst a tváře

Krk

Krkavice(3): tlačíme na přední straně krku pod čelistí. Při krvácení z jazyka, nebo krční tepny (Pozor! Stlačuje se pouze na postižené straně, při stlačení obou se přeruší přívod krve k mozku a postižený může upadnout do bezvědomí)


Horní končetina

Podklíčková tepna(4): stlačujeme nad klíční kostí ve vnitřní třetině. Při krvácení z ramene, amputaci horní končetiny Pažní tepna(5): stlačujeme mezi svaly z vnitřní strany paže tj. bicepsem a tricepsem. Při krvácení z paže

Břicho

Břišní tlakový bod(6): oblast pupku, tiskne se krouživým pohybem ruky sevřené v pěst, postižený je na zádech na tvrdé podložce


Dolní končetina

Stehenní tepna(7): stačujeme uprostřed třísla dvěma palci. Při krvácení ze stehna, horní části dolní končetiny Podkolenní tepna(8): tiskneme v podkolení jamce za současného max. ohnutí v kolením kloubu(koleni). Při krvácení z bérce, spodní části dolní končetiny.

(C) by Mateřské centrum MÁJ 2008